De Spagyriek Plantgeneeskunde is een op zichzelf staande complementaire geneeswijze, welke evenals de Homeopathie, Fytotherapie,romatherapie een unieke plek in de complentaire geneeswijze verworven heeft.
www.spagyrieknederland.nl/alchemistischefilosofie/waterdruppel

Spagyriek Filosofie

De Filosofie achter de Alchemistische Plantenremedies De basis voor de hedendaagse Spagyriek werd door de alchemist Paracelsus (1493 - 1541) gelegd. Paracelsus, was een beroemd, maar tevens controversieel arts en theoloog die zich bezighield met alchemie en astrologie. Hij wordt beschouwd als eerste systematische botanicus en tevens gaf hij het element zink zijn naam. De alchemie zoals we die nu in West-Europa kennen is dus ongeveer 5 eeuwen oud. Het was voor de Zwitserse arts Paracelsu vanzelfsprekend dat de natuur en haar transformatieproces gebruikt kan worden om dit zelfde proces bij de mens te ondersteunen door de Kosmische krachten, die in de natuur opgesloten liggen. Paracelsus verdiepte zich in de relatie tussen gezondheid en ziekte. Hij stelde de vraag: “Wat zijn de grondbouwstenen waaruit alles is opgebouwd?”. Volgens Paracelsus waren er drie substanties: Deze substanties moesten niet opgevat worden in de zin van materiële, chemische stoffen, maar eerder van basisprocessen of principes: Sulfur (zwavel); in de alchemie staat zwavel voor het spirituele Mercuur (kwikzilver); in de alchemis staat kwijkzilver voor het geestelijke Sal (zout); in de alchemie staat het zout voor de materie (het lichaam) Zolang deze drie in harmonie met elkaar functioneren, is de mens gezond. Ziekten zouden worden veroorzaakt door een tekort of teveel aan één van deze substanties. De alchemie houdt zich echter bezig met meer dan alleen kruiden. Ook mineralen en metalen behoren tot haar werkgebied. Paracelsus wilde alleen de natuur gebruiken voor het herstel van de harmonie bij de mens. Hij gebruikte zijn inzicht en de alchemistische principes om de in de natuur opgeslagen krachten los te maken. Hij ontwikkelde op die manier geneesmiddelen vanuit planten. Deze tak van de alchemie, die zich bezighoudt met het ontwikkelen van middelen voor de gezondheidszorg noemt men Spagyriek. De spagyrische plantenremedies werken op het mentale / emotionele, het astrale, het etherische maar ook op het fysieke niveau. De Spagyriek heft met krachten uit de natuur de blokkades, onevenwichtigheden, tekorten en andere ziekmakende factoren op in de verschillende lichamen van mens en dier. De Duitse arts Carl Friedrich Zimpel (1801 - 1879) nam de draad van de inmiddels in onbruik geraakte Spagyriek weer op. Dr. Zimpel legde met de moderne Spagyriek de brug tussen de klassieke kruidenleer en de moderne plantengeneeskunde. De Spagyriek van Phylak Sachsen GmbH wordt volgens de methode van Dr. Zimpel gemaakt. Op dit ogenblik wordt de oude kennis gecombineerd met de nieuwste wetenschappelijke en computergestuurde controleapparatuur, waardoor de Spagyriek volgens Dr. Zimpel een zeer belangrijke plaats in de plantgeneeskunde inneemt.

Spagyriek Filosofie

Spagyriek Nederland

www.spagyrieknederland.nl/alchemistischefilosofie/waterdruppel www.spagyrieknederland.nl/alchemistischefilosofie/mystieke plekken/stone henge/engeland www.spagyrieknederland.nl/alchemistischefilosofie