De Spagyriek Plantgeneeskunde is een op zichzelf staande complementaire geneeswijze, welke evenals de Homeopathie, Fytotherapie,romatherapie een unieke plek in de complentaire geneeswijze verworven heeft.
www.spagyrieknederland.nl/alchemistischefilosofie/waterdruppel

Wie is Ronald Nieuwenhuizen

Graag wil ik mij via deze weg aan je voorstellen. Mijn naam is Ronald Nieuwenhuizen en ben getrouwd met Sylvia Nieuwenhuizen. Samen hebben we 2 prachtige dochters en een New Foundlander. Naast mijn studies, hebben levenservaringen mij wijsheid gebracht, hierdoor ben ik het leven gaan benaderen vanuit een holistische, spirituele, esoterische visie. De eerste 20 jaar van mijn loopbaan werkte ik in het bankwezen, de meeste tijd hiervan heb ik leidinggevende functies bekleed. In deze periode heb ik veel geleerd. Het begeleiden van mijn medewerkers, de gesprekken voeren, een luisterend oor zijn, inzichten en raad geven etc., dit vond ik de fijnste werkzaamheden binnen mijn functies en waren eveneens de werkzaamheden waarin ik het best tot mijn recht kwam en voor anderen het meest kon betekenen. In 1999 werd het tijd om afscheid te nemen van het bankwezen. Ondertussen nam mijn eigen spirituele ontwikkeling een zeer positieve vlucht en waren vele puzzelstukken in elkaar gevallen. Ik voelde dat mijn roeping op een ander vlak lag, maar wel met dezelfde kwalitatieve eigenschappen, namelijk het begeleiden van mensen in hun persoonlijke, spirituele- en bewustzijns ontwikkeling. Zo ben ik samen met mijn vrouw Sylvia, in 2000 onze spirituele praktijk gestart.

Mijn gevolgde scholing:

Een paar jaar voor onze officiële start voelde ik al dat ik mij geheel wilde gaan (toe)wijden aan het begeleiden van mensen vanuit een spirituele en esoterische visie. Omdat ik mijzelf ook wilde professionaliseren in dit vakgebied heb ik vanaf die periode vele scholingen op Spiritueel- en Parapsychologisch gebied gevolgd. Eveneens heb ik de 4-jarige Hbo-Opleiding tot Psychodynamisch- en integraal Hypnotherapeut afgerond, inclusief mijn Medische basisvakken op Hbo-niveau. Verder heb ik mij geschoold in de Esoterische Leer, Aura- & Chakrapsychologie, Numerologie en Enneagramleer alsmede in verscheidene vormen binnen de Natuurgeneeskunde zoals de (Alchemistische) Spagyriek Plantgeneeskunde, de (mineraal) Celzouten therapie, Aromatherapie, Bach Bloesem Therapie, etc.

Eigen ontwikkelde professionele scholing:

Sinds 2004 heb ik meerdere cursussen, workshops en opleidingen op professioneel niveau ontwikkeld en geef ik deze met veel vakkundigheid en passie. De laatste jaren heb ik o.a. de korte beroepsopleidingen ontwikkeld zoals: De Universal Cosmic Healing opleiding™ De bloesemopleiding The Spirit of the Blossom™ De opleiding Your Path of Awakening and Awareness™ De opleiding De Leer van ons Energetisch Systeem™ De Opleiding Bewustzijnssynthese Numerologie en Enneagramleer™ De opleiding Alchemistische Spagyriek Plantgeneeskunde™. Vanaf 2014 is deze eerste opleiding Alchemistische Spagyriek Plantgeneeskunde™ in Nederland van start gegaan. Vanaf augustus 2020 hebben we de volgende online modules en abonnementen ontwikkeld o Online modules: Spagyriek Basismodule™ | Module 1 van de online Spagyriek Opleiding™ Spagyriek Module 2™ Spagyriek Module 3™ o Online abonnementen: Bewustzijnsleer™ Spagyriek Verdiepingswebinar™ Sinds 2014 zijn wij ook een CRKBO geregistreerde instelling (centraal register kort beroepsonderwijs). Voor meer informatie over cursussen, workshops en opleidingen (klik hier).

Bewustzijnssynthese®:

Vanaf het begin (2000) heb ik een bijzondere en unieke werkwijze ontwikkeld onder de naam Bewustzijnssynthese®. Door de samenvoeging van mijn verschillende specialistische disciplines is er een synthese ontstaan die in zijn totaliteit of op ieder onderdeel afzonderlijk een gunstige uitwerking heeft op het bewustwordingsproces van de mens. Onder deze werkwijze vallen tevens ook alle ontwikkelde cursussen, workshops en opleidingen. Als Alchemist, Spiritueel-, Parapsychologisch hulpverlener, Bewustzijns-leermeester, Integraal Hypnotherapeut, Esotericus, Natuurgeneeskundig therapeut, Lichtwerker en Spiritueel- Ceremonieel Trouwambtenaar maak ik gebruik van mijn opgedane kennis én mijn ervaring om cliënten en cursisten te helpen en toe te werken naar heelheid van lichaam, geest en ziel; heelheid betekent een gelukkig leven.

Trouwen en Rituele Ceremonies:

Gaan jullie de liefde voor elkaar en de (her)belofte van verbondenheid bezegelen middels een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of een ceremonie. Als Zelfstandig- en Spiritueel Trouwambtenaar (BABS, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand) zal ik jullie ceremoniële huwelijksplechtigheid helemaal naar jullie wensen voltrekken. Als je kiest voor een zelfstandig trouwambtenaar is er voor wat betreft de ceremonie meer mogelijk. Het is jullie dag en daar hoort een mooie en bijzondere ceremonie bij, op de manier zoals jullie die willen, persoonlijk, met diepgang, romantisch of spiritueel. De liefde zorgt ervoor dat je met elkaar verbonden bent. Op jullie eigen wijze een verbintenis met elkaar aangaan, geeft jullie verbondenheid nog meer betekenis. Het is een eer als ik jullie dag compleet mag maken met een prachtige ceremoniële (spirituele) plechtigheid, tenslotte zal deze dag voor jullie een onvergetelijke dag worden. Jullie kunnen mij uiteraard altijd mailen voor meer informatie (klik hier). Warme groet, Ronald Nieuwenhuizen “De mooiste momenten in het leven hebben vaak met de liefde te maken”

Wie is Ronald Nieuwenhuizen (1963)

Spagyriek Nederland

www.spagyrieknederland.nl/alchemistischefilosofie/waterdruppel www.spagyrieknederland.nl/alchemistischefilosofie/mystieke plekken/stone henge/engeland www.spagyrieknederland.nl/alchemistischefilosofie